Listopad 2016r.

1 grudnia 2016

Od 21 listopada rozpoczęliśmy rekrutację uczestników. Zapraszamy do pobrania z zakładki Dokumenty cały pakiet dokumentów aplikacyjnych.
Wypełnione dokumenty można złożyć w biurze w Katowicach na ul. Dąbrowskiego 22, pok. 301 lub przesłać listownie.