Zapyttanie ofertowe – Indywidualnego doradztwa zawodowego wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania

30 grudnia 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Podmiot EUROSOLUTIONS Jan Dymek
realizujący projekt „Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego powrotu na rynek pracy
nr RPSL.07.01.03-24-01HH/15
zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie
Indywidualnego doradztwa zawodowego wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania

KWA._1a._zap._ofert_-_doradztwo_zawodowe_i_ipd_-_zalaczniki

KWA.1._zap._ofert_-_doradztwo_zawodowe_i_ipd