ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/2017

23 lutego 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/2017

Podmiot EUROSOLUTIONS Jan Dymek
realizujący projekt „Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego powrotu na rynek pracy
nr RPSL.07.01.03-24-01HH/15
zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie
szkolenia zawodowego „Pracownik administracyjno – biurowy z kursem komputerowym”
i/lub egzaminem ECCC DIGCOMP nadającym kwalifikacje

KWA_3._zap._ofert_-_szkolenie_pracownik_biurowy_-_zapytanie

KWA_3a._zap._ofert_-_szkolenie_pracownik_biurowy_-_zalaczniki