ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

24 lutego 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

Podmiot EUROSOLUTIONS Jan Dymek
realizujący projekt „Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego powrotu na rynek pracy
nr RPSL.07.01.03-24-01HH/15
zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie
szkolenia zawodowego „WEBMASTERS – projektant stron internetowych”
i/lub przeprowadzenie egzaminu zawodowego ECDL.

KWA_2._zap._ofert_-_szkolenie_webmaster_-_zapytanie

KWA_2a._zap._ofert_-_szkolenie_webmaster_-_zalaczniki