ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4

22 marca 2017

Podmiot EUROSOLUTIONS Jan Dymek
realizujący projekt „Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego powrotu na rynek pracy

nr RPSL.07.01.03-24-01HH/15
Zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie
szkolenia zawodowego pn. „Magazynier” i „Kurs na kierowcę operator wózka jezdniowego
podnośnikowego – kategoria urządzeń II WJO” i organizacja i przeprowadzenie egzaminu UDT dla
„Kierowca operator wózka jezdniowego podnośnikowego – kategoria urządzeń II WJO

KWA_4._zapytanie_ofertowe_-_szkolenie_magazynier_z_wozkiem_widlowym

KWA_4a._zapytanie_ofertowe_-_szkolenie_magazynier_z_wozkiem_widlowym_-_zalaczniki